Groter worden. Ieder kind zegt het: “later als ik groot ben, dan…”, maar ook veel volwassenen zijn er nog steeds mee bezig. Groot worden is een jarenlange (nooit eindigende) ontdekkingstocht waarin wij onszelf steeds opnieuw uitvinden. Daarbij worden we ‘geholpen’ door de omgeving waarin we leven. Kinderen krijgen al op jonge leeftijd te maken met grenzen, verwachtingen, meningen en oordelen van ouders, familie, vriendjes of school. Vele daarvan zijn onbewust of onuitgesproken. Het zijn soms de impliciete verwachtingen die ouders hebben of de niet geschreven regels die op het schoolplein gelden. Het zijn de regels die de maatschappij aan aanvaardbaar en acceptabel gedrag stelt. Deze externe invloeden werken in op de wijze waarop een kind zichzelf en zijn omgeving ervaart. Ieder kind gaat daar op zijn eigen manier mee om, afhankelijk van zijn natuurlijke aard en de omstandigheden waarin het kind opgroeit.

Kinderen ontwikkelen al op zeer jonge leeftijd reactiemechanismen die fungeren als standaardprotocollen die toepasbaar zijn in bepaalde situaties. Zo ontstaat een basis-set van gedachten, gevoelens, emoties en gedragingen. Elke keer als zich een nieuwe situatie voordoet wordt één van de protocollen uit de ‘kast’ gegrepen met de daarbij passende reactie, gevoel en emotie. Dit kan heel nuttig zijn totdat blijkt dat het aangeleerde patroon zelf voor problemen gaat zorgen. Of dat kinderen vast komt te zitten in een emotie die eigenlijk niet meer past bij de situatie. Op dat moment gaan gevoelens en emoties een belemmering vormen waar zowel het kind zelf als zijn omgeving ‘last ‘van kan ondervinden. Er moet iets gebeuren.

In de training Van (on)macht naar kracht ontdekken kinderen spelenderwijs hoe ze zichzelf kunnen zijn te midden van een bewegelijke en deels niet beïnvloedbare omgeving. Ze leren letterlijk en figuurlijk de eigen ruimte in te nemen door grenzen te stellen en te bewaken. In deze training vergroten kinderen hun comfortzone door kleine uitstapjes te maken. Zo leren ze zichzelf beter kennen, respecteren en accepteren. Daarin worden ze ook geconfronteerd met de grenzen van anderen. Hoe ga je daar respectvol mee om?

Aan het einde van de training zijn kinderen bewust wat het betekent om weerbaar te zijn en hoe dat voor hun persoonlijk werkt. Een weerbaar kind is in staat om zodanig voor zichzelf op te komen (mening geven) dat er sprake is van een gezonde balans tussen agressief en sub-assertief gedrag.

De training is bijzonder geschikt voor:

  • Kinderen die het moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen;
  • Kinderen die het moeilijk vinden om echt contact te maken met andere kinderen;
  • Kinderen die gepest worden én kinderen die pesten;
  • Kinderen waarvan de ouders gaan scheiden of gescheiden zijn;