Het oplossen van problemen wordt vaak verward met het werken aan het bereiken van gewenste resultaten. Probleemverheldering, diagnostiek en onderzoek zijn voor de meeste mensen het gebruikelijke vertrekpunt als sprake is van ziekte, (persoonlijke) tegenslag of problemen in en/of op het werk. De neiging bestaat om de aandacht vooral te richten op het probleem en de redenen die aan het ontstaan van het probleem ten grondslag liggen. Maar wat als het probleem er niet meer is? Is daarmee de gewenste situatie bereikt? 

In de basistraining Oplossingsgericht Werken leert u hoe u de basisprincipes van oplossingsgericht werken kan toepassen. In een afwisselend training wordt aandacht besteedt aan de basisaxioma’s van het oplossingsgericht werken en de basisregels. U leert aan de hand van de 7-stappendans hoe u in elke situatie kan (re)ageren op vragen van uw cliënt. De ‘flowchart’ stelt u in staat om u steeds in de juiste werkrelatie tot uw cliënt te plaatsen.

In deze tweedaagse basistraining wordt veel aandacht besteed aan het oefenen van de aangeleerde vaardigheden. U kunt uw eigen casuïstiek inbrengen en oefent daarbij in kleine groepen.

Oplossingsgericht werken is de laatste jaren sterk in opkomst. De oplossingsgerichte therapeut of manager richt zich niet op de redenen die aan een probleem ten grondslag lagen, maar gaat samen met zijn cliënt op zoek naar uitzonderingen waarin het probleem zich niet voordeed. De uitzondering op de regel bevat de kiem die kan uitgroeien tot de door de cliënt gewenste situatie. De cliënt wordt uitgedaagd zijn probleem ‘af te pellen’ totdat sprake is van hanteerbare vragen. Vragen die concreet genoeg zijn om te beantwoorden en die kunnen leiden tot realiseerbare doelstellingen. De therapeut brengt vertrouwen en hoop in de relatie. Vertrouwen gebaseerd op de ervaring dat cliënten in veel gevallen eerder ook in staat zijn geweest om te veranderen. Hoop omdat de therapeut uitstraalt dat verandering mogelijk zal zijn.

De basistraining oplossingsgericht werken wordt  incompagny aangeboden en is geschikt voor groepen van 10 tot 16 personen.